Αίτηση Εγγραφής για Μέλος / Become a member

Το όνομά σας (απαραίτητο) - Your Name (Needed)

Εθνικότητα - Nationality / Χώρα - Country

Γνώσεις - Which are your skills / Γλώσσες που μιλάτε - Do you speak any languages

Το email σας (απαραίτητο) - Your email (Needed)

Γράψτε σχόλια - Leave your comments

Εκφράζω την υποστήριξη μου στο ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ μου αρέσουν οι Πρωτοβουλίες τους. Και ζητώ να γίνω μέλος .
I express my support to MINIMA NEON FILON, I like their Initiatives and I ask to register me as a member.

ΜΗΝΥΜΑ ΝΕΩΝ ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Τ.Κ. 145 07,  Τ.Θ. 52688,
SINCE 2006.  NATIONAL REG. No 09111AEN11096028N  1002
NGO No. 09111aen11096028n [0918]

Web Site: www.minimaneon.org 

E-Mail:  members@minimaneon.org